Programul Casa Verde - inca un program foarte bun pentru mediul inconjurator insa insuficient promovat si detaliat beneficiarului.

Programul casa verde a fost lansat in anul 2010 la data de 1 iulie scopul principal fiind îmbunatatirea calitatii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzata de arderea lemnului si a combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice folosite pentru încalzire si obtinerea de apa calda menajera.
Programul casa verde s-a bucurat pina acum de un real succes avand urmatoarele rezultate notabile :
- cel mai important este creearea unui mediu inconjurator mai curat , mai sanatos prin instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire, cu sisteme care folosesc sursele de energie regenerabila, nepoluante.
- Programul casa verde a reusit sprijinirea financiara a celor care au facut o investitie intr-un imobil nou sau imobil vechi schimband centrala termica
- creeare sau mentinerea de locuri de munca in firmele producatoare, importatoare, distribuiotare si montatoare de astfel de sisteme termice.

Promotii Centrale termice

Ce conditii trebuie sa indeplinim pentru pentru a accesa acest program casa verde?

1. trebuie sa fim persoana fizica care îsi are domiciliul pe teritoriul României;
2. trebuie sa fim proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementeaza proiectul; imobilul trebuie sa nu faca obiectul unui litigiu în curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;
3. nu trebuie sa avem obligatii restante la bugetul de stat, bugete locale, conform legislatiei nationale în vigoare;
4. în activitatea desfasurata anterior începerii proiectului nu trebuie sa fi încalcat dispozitiile legale privind protectia mediului si nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului.

odata indeplinite aceste conditii trebuie efectuati urmatorii pasi :

pasul 1. descarcati de pe site-ul nostru ghidul ( descarca ghid aici ) de finantare cu cele 5 anexe

pasul 2. completati-va dosarul pentru programul casa verde cu urmatoarele :

- cerere de finantare nerambursabila (vezi Anexa 2 la Ghid)
- declaratie pe propria raspundere a solicitantului (vezi Anexa 3 la Ghid)
- copie dupa actul de identitate al solicitantului
- extras de carte funciara care sa ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului în care se va realiza proiectul, în original
- autorizatie de construire emisa solicitantului pentru imobilele aflate în constructie, în copie legalizata
- certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local eliberat de catre organele competente pe raza carora domiciliaza solicitantul, în original
- adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala, sau extras de cont
- un plic pe care se va completa numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului si sesiunea de depunere

Pasul 3. mergeti si depuneti personal dosarul de finantare la agentia judeteana pentru protectia mediului pe raza careia domiciliati si mentionanti ca este parte a programului casa verde.

Pasul 4.Verificati daca dosarul s-a aprobat. in cazul unui raspuns afirmativ treceti la pasul 5

Pasul 5 . Mergeti sa semnati contractul de finantare pentru programul casa verde

În cazul în care v-ati gasit numele trecut pe lista proiectelor aprobate, prezentati-va cu actul de identitate la sediul agentiei judetene pentru protectia mediului în termen de maxim 60 de zile de la publicarea listei, pentru semnarea contractului de finantare nerambursabila.
Modelul contractului de finantare îl gasiti în Anexa 5 din Ghidul de finantare mentionat la Pasul 1.

Pasul 6 : Transformati-va casa într-o Casa Verde!
Instalati sistemul de încalzire care utilizeaza energie regenerabila.

Pasul 7 : Decontati cheltuielile.
Depuneti documentele necesare pentru decontarea cheltuielilor la sediul agentiei judetene pentru protectia mediului:
- cererea de tragere (vezi Anexa 5 din Ghid)
- contractul de executie, în copie legalizata
- factura fiscala, în copie (se va prezenta si în original în vederea certificarii conformitatii)
- documentele bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate si/sau chitanta
- proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, în original
- certificatul de garantie emis de producator pentru instalatie, în copie
- un plic pe care se vor completa numele si adresa completa ale solicitantului, titlul programului, precum si numarul si data contractului de finantare nerambursabila în baza caruia se solicita decontarea

Ce ofera statul roman in cadrul programului casa verde:

- pâna la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare;
- pâna la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de caldura;
- pâna la 6.000 lei pentru instalatie de producere a energiei termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

In fiecare an sumele alocate pentru acest proiect cresc, ele nu sunt suficiente dar este un inceput. cu totii ne dorim sa ne crestem copiii intr-un mediu mai curat de aceea suntem datori noua insine sau copiilor nostri sa adoptam solutii cat mai ecologice pentru incalziirea casei noastre.Solutiile ecologice sunt sprijinite de mai bine de 2 ani de catre statul roman prin acest program Casa Verde
Cu acest articol, autorul spera sa va fi putut furniza suficient de multe si utile informatii referitoare la programul casa verde mai ramane sa-l accesati si sa va instalati sistemul termic dorit.